IJmond vierkampen 2014

Reglementen

Toernooireglement
    1. Recht op deelname
    2. Inschrijving
    3. Toernooivorm
    4. Indeling
    5. Gelijk eindigen
    6. Ratingverwerking
Wedstrijdreglement
     1. FIDE regels
     2. Speeltempo
     3. Noteren
     4. Tijdcontrole
     5. Analyseren
     6. Na de partij
     7. Afwezig zonder afbericht
     8. Te laat komen
     9. Uitslagformulier
    10. Niet gespeelde partij
    11. Niet roken
    12. Mobiele telefoon
    13. Onvoorzien


Toernooireglement

Artikel 1.
De IJmondvierkampen staan open voor alle schakers uit binnen- en buitenland.

Artikel 2.
Spelers die zich inschrijven voor het toernooi worden ingeschreven in volgorde van opgave. Vol is vol, bij een maximaal aantal deelnemers van 80.

Artikel 3.
De spelers worden ingedeeld in groepen van vier spelers. Het aantal ronden bedraagt 3.

Artikel 4.
De spelers worden ingedeeld op rating*).

Artikel 5.
Bij gelijk eindigen wordt het prijzengeld gedeeld.

Artikel 6.
De resultaten worden doorgegeven aan de KNSB voor de ratingverwerking.

*)  Overal waar sprake is van de rating geldt de KNSB-ratinglijst van 1 mei van het betreffende jaar.


Wedstrijdreglement

Artikel 1.
Van toepassing zijn de FIDE-regels van 1 juli 2009, met uitzondering van de hierna genoemde wijzigingen en aanvullingen.

Artikel 2.
Het speeltempo bedraagt 40 zetten in 2 uur. Vervolgens krijgen beide spelers 25 minuten + 5 seconden per zet.

Artikel 3.
Noteren is verplicht, ook in de fase na de 40e zet, tot 5 minuten voor het vallen van de vlag.

Artikel 4.
Het (indien nodig) opnieuw stellen van de klokken na de eerste tijdcontrole dient te geschieden door de  arbiter.

Artikel 5.
In de speelzaal is analyseren en snelschaken niet toegestaan.

Artikel 6.
Na de partij dient het spel opgezet in de beginstelling achter gelaten te worden.

Artikel 7.
Spelers die zonder bericht (vooraf) een ronde afwezig zijn, worden niet meer ingedeeld.

Artikel 8.
Een speler verliest de partij als hij meer dan één uur na het te voren vastgestelde aanvangstijdstip van de zitting aan het schaakbord verschijnt.

Artikel 9.
Het uitslagformulier dient direct na afloop van de partij bij de wedstrijdleiding te worden ingeleverd. Indien van een partij geen of niet tijdig een uitslag is ontvangen, kan deze voor beide spelers als verloren worden beschouwd.

Artikel 10
Indien een partij niet gespeeld is door het niet opkomen van de tegenstander, geldt dit als een gespeelde partij. Deze partij geldt echter niet voor de ratingverwerking.

Artikel 11
In de speelzaal is roken niet toegestaan.

Artikel 12
Ieder gebruik van een telefoon in de speelzaal is verboden. Indien een mobiele telefoon van een speler of toeschouwer in de speelzaal afgaat, levert dat een boete op van € 10. Dit bedrag zal door de organisatie worden gedoneerd aan het Rode Kruis. Bij herhaalde overtreding wordt de lopende partij voor de betreffende speler verloren verklaard.

Artikel 13.
In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.